We zetten elke dag bewust activiteiten, inrichting en spelmaterialen in om kinderen sámen te laten ervaren en beleven. Kinderparticipatie en maatschappelijke activiteiten horen daar bij.

Bouwsteen in beeld

• Sociale vaardigheden
• Vriendschappen aangaan
• Respect hebben voor anderen
• Respect hebben voor verschillen
• Democratisch burgerschap
• Met elkaar omgaan
• Meedoen in de maatschappij
• Cultureel bewustzijn
• Samen delen en op hun beurt wachten

Met deze bouwsteen ontwikkelen of leren kinderen:

Eén voor allen, allen voor één

Tijdens onze jaarlijkse ‘Vriendjesweek’ besteden we met leuke activiteiten extra aandacht aan vriendschap. Ook sluiten we soms aan bij landelijke initiatieven. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden of bij te dragen aan een schonere en rechtvaardigere wereld.

Spelletjes spelen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling. Kinderen leren op een veilige manier omgaan met winnen, verliezen en tegenslagen. Tijdens het spelen leren ze zich aan regels te houden, geduld te hebben en te wachten op hun beurt. Dit vraagt soms veel van hun concentratievermogen en zelfregulatie. Dit is allemaal goed voor hun sociale vaardigheden. Bij teamspelletjes leren kinderen overleggen en samenwerken. Dat strategische denken is goed voor hun cognitieve ontwikkeling. Ze leren zich concentreren, vooruitdenken, plannen en nadenken over oorzaak en gevolg.  

Oefenen voor de echte wereld

Bij ons hebben de kinderen een stem in het activiteitenprogramma. Ze mogen meedenken over de inrichting en het spelmateriaal. We nemen de ideeën van de kinderen serieus. Samen werken we aan een prettige groepsdynamiek.  

Kinderparticipatie

Samen & Spel gaat over vriendschap. Met vrienden om je heen ben je gelukkiger. De kinderopvang is dé plek waar die eerste vriendschappen ontstaan. Van kleins af aan leren kinderen bij ons functioneren in een groep. Dat begint op het kinderdagverblijf en gaat door op de bso. Bij ons oefenen kinderen om mee te doen in een democratische samenleving. Ze leren er luisteren, een mening geven, omgaan met weerstand en verschillende ideeën, probleemoplossend denken, samenwerken en keuzes maken. Onder onze professionele begeleiding ontdekken kinderen wat ze kunnen en wie ze zelf zijn. En over andere mensen, diversiteit en de maatschappij. Over de wereld dus. Dicht bij huis én verder weg.

Vriendschap

Samen spelen is onmisbaar als je opgroeit. Je voelt je beter als je vrienden hebt waar je op kunt terugvallen. Ergens bij horen helpt tegen stress en zorgt ervoor dat je vol vertrouwen, veerkracht en geluk in het leven staat. Onze locaties zijn hét oefenterrein voor sociale vaardigheden. Het is de maatschappij in het klein.

Samen
& Spel

Eén voor allen, allen voor één

Tijdens onze jaarlijkse ‘Vriendjesweek’ besteden we met leuke activiteiten extra aandacht aan vriendschap. Ook sluiten we soms aan bij landelijke initiatieven. Bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden of bij te dragen aan een schonere en rechtvaardigere wereld.

• Sociale vaardigheden
• Vriendschappen aangaan
• Respect hebben voor anderen
• Respect hebben voor verschillen
• Democratisch burgerschap
• Met elkaar omgaan
• Meedoen in de maatschappij
• Cultureel bewustzijn
• Samen delen en op hun beurt wachten

Met deze bouwsteen ontwikkelen of leren kinderen:

Bij ons hebben de kinderen een stem in het activiteitenprogramma. Ze mogen meedenken over de inrichting en het spelmateriaal. We nemen de ideeën van de kinderen serieus. Samen werken we aan een prettige groepsdynamiek.  

Kinderparticipatie

Samen spelen is onmisbaar als je opgroeit. Je voelt je beter als je vrienden hebt waar je op kunt terugvallen. Ergens bij horen helpt tegen stress en zorgt ervoor dat je vol vertrouwen, veerkracht en geluk in het leven staat. Onze locaties zijn hét oefenterrein voor sociale vaardigheden. Het is de maatschappij in het klein.

Samen
& Spel

Spelletjes spelen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling. Kinderen leren op een veilige manier omgaan met winnen, verliezen en tegenslagen. Tijdens het spelen leren ze zich aan regels te houden, geduld te hebben en te wachten op hun beurt. Dit vraagt soms veel van hun concentratievermogen en zelfregulatie. Dit is allemaal goed voor hun sociale vaardigheden. Bij teamspelletjes leren kinderen overleggen en samenwerken. Dat strategische denken is goed voor hun cognitieve ontwikkeling. Ze leren zich concentreren, vooruitdenken, plannen en nadenken over oorzaak en gevolg.  

Oefenen voor de echte wereld

Samen & Spel gaat over vriendschap. Met vrienden om je heen ben je gelukkiger. De kinderopvang is dé plek waar die eerste vriendschappen ontstaan. Van kleins af aan leren kinderen bij ons functioneren in een groep. Dat begint op het kinderdagverblijf en gaat door op de bso. Bij ons oefenen kinderen om mee te doen in een democratische samenleving. Ze leren er luisteren, een mening geven, omgaan met weerstand en verschillende ideeën, probleemoplossend denken, samenwerken en keuzes maken. Onder onze professionele begeleiding ontdekken kinderen wat ze kunnen en wie ze zelf zijn. En over andere mensen, diversiteit en de maatschappij. Over de wereld dus. Dicht bij huis én verder weg.

Vriendschap

We zetten elke dag bewust activiteiten, inrichting en spelmaterialen in om kinderen sámen te laten ervaren en beleven. Kinderparticipatie en maatschappelijke activiteiten horen daar bij.

Bouwsteen in beeld