Balans tussen vertrouwde locatie en nieuwe plekken

Onze binnenruimte zit vol uitdagingen. Onder andere door onze inrichting en spelmateriaal met verschillende speelplekken. Maar wat je binnen doet, kun je ook buiten doen. Buiten spelen is gezond! Het zet je brein op een andere manier aan het werk. We genieten dus lekker van de buitenlucht en leren respect te hebben voor de natuur. We gaan iedere dag naar buiten, bij verschillende weersomstandigheden. Dat zorgt voor eindeloze speelmogelijkheden. Zien hoe de zon door de bladeren schijnt en schaduwen maakt, is zelfs voor de allerkleinsten een beleving. Ook stampen in de plassen of moddertaartjes maken hoort erbij. En natuurlijk lekker ontladen én opladen. Is het extreem weer? Dan genieten we óók van het weer, maar veilig vanachter het raam.  

Naast de leuke en leerzame activiteiten die we zowel binnen als buiten doen óp de locatie, doen we op de meeste locaties ook weleens activiteiten buiten de deur. Dat kan een blokje om zijn in de wijk of we gaan met de kinderen van de bso naar een museum in de buurt. We hebben daarover goede afspraken met elkaar. Je leest erover in ons beleid ‘activiteiten buiten de locatie’. Locatiespecifieke afspraken vind je in de locatiegids.

Balans tussen binnen en buiten

Onze bouwstenen

Om nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen op te kunnen doen, hebben kinderen ruimte nodig in hun hoofd. Ze moeten lekker in hun vel zitten. Voldoende rust, gezonde voeding, afwisseling tussen focustijd en bewegen of wegdromen helpen daarbij. Wij zorgen dus voor een gezonde balans in de dag. We kijken daarbij naar de groep, maar ook naar individuele kinderen.

Onze bouwstenen zijn belangrijk bij die gezonde balans. In ons dag- en weekprogramma laten we ze daarom spelenderwijs aan bod komen. Niet alleen verrijken we alle momenten van de dag met de bouwstenen, we gebruiken ze ook bij keuzes in inrichting en spelmaterialen. Op onze jaarlijkse activiteitenkalender zijn de bouwstenen vertegenwoordigd en ons online activiteitenprogramma DoenKids is erop ingedeeld. Zo hebben we altijd een gebalanceerd aanbod. Je leest alles over de bouwstenen hier.  

Een gezonde balans

Het genieten en leren in het moment is belangrijker dan het eindresultaat. Bij het tafeldekken gaat het niet om dé perfect gedekte tafel, maar ook om samenwerken en grove motoriek. Denk aan het dragen van een stapel borden of balans houden met een dienblad. Elkaars jassen dichtritsen en veters strikken is niet alleen goed voor de fijne motoriek, maar ook voor de sociale vaardigheden. Tegelijk met je leeftijdsgenootjes naar het toilet gaan, helpt bij het zindelijk worden. En het verschonen is een mooi moment voor één op één contact met een baby. Bij interactie met kinderen vertellen we je meer over hoe we elk moment benutten.  

Elk moment van de dag heeft een eigen karakter en biedt kansen voor contact, plezier en ontwikkeling. Dat geldt ook en júist voor de alledaagse dingen. Soms gebeurt er iets moois tussen de vaste onderdelen van ons programma in, bijvoorbeeld bij het aan tafel of naar buiten gaan. Of bij het klaarmaken voor het middagslaapje op het kinderdagverblijf of het samen klaarzetten van een activiteit of opruimen op de bso. Die momenten noemen we overgangsmomenten. Rituelen en spelletjes helpen om overgangsmomenten extra lading te geven. We zingen een herkenbaar liedje of maken er een spelletje van. Dat geeft houvast en vergroot de woordenschat van de kinderen. Het maakt het extra leuk en leerzaam.

Ieder moment is goud waard

Op ons programma staat een aantal vaste onderdelen, zoals (vrij) spelen en georganiseerde activiteiten, naar buiten gaan, rusten en samen aan tafel eten, drinken of een activiteit doen. Ons programma groeit met kinderen mee, zodat het past bij hun ontwikkeling. Soms heeft dat te maken met hun leeftijd. Baby’s drinken, slapen en worden bijvoorbeeld verschoond op een voor hun voorspelbaar en vertrouwd ritme, net als thuis.

 

Dreumesen en peuters gaan al steeds meer mee in een groepsritme. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer ze meedenken. Op de bso hebben kinderen bijvoorbeeld inspraak over hoe het (activiteiten)programma eruitziet. De belevingswereld, spanningsboog en interessegebieden van de kinderen spelen natuurlijk ook mee. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan anderen. We kijken daarom niet alleen naar leeftijd, maar ook naar het individu.  

Een programma dat meegroeit  

Balans in met wie je speelt

Alleen met hun beste vriend spelen, in een kleiner groepje met dezelfde interesses of met de hele groep. Variëren in met wie kinderen spelen, geeft kansen om echte vriendschappen te sluiten. En om relaties aan te gaan met kinderen die niet vanzelfsprekend je vriend zijn. Met elkaar zorgen we voor een fijne groepsdynamiek waarin we veel van elkaar kunnen leren.

Risicovol spelen

Natuurlijk beschermen we de kinderen tegen gevaar. We vinden het ook belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd leren met risico’s om te gaan en dat ze daarin niet altijd afhankelijk zijn van volwassenen. Door ze op een veilige manier in aanraking te brengen met risico’s, leren kinderen uitdagingen aangaan en hun grenzen verleggen. We noemen dat risicovol spelen. Dat levert wel eens een blauwe plek op, maar risicovol spelen heeft ook heel veel voordelen.

Kinderen worden motorisch vaardiger, zelfverzekerder en socialer, leren hun angsten te overwinnen en ontwikkelen doorzettingsvermogen. Door risicovol spel leren we kinderen omgaan met kleinere risico’s. We doen dat altijd op een manier die past bij hun leeftijd. We laten baby’s en dreumesen bijvoorbeeld klimmen en klauteren op een verhoging van zachte blokken. Peuters laten we balanceren op een boomstronk of een smal randje. Of we laten ze zelf hun brood smeren. Op de bso mag je kind (in overleg met jou) buiten het zicht of terrein van de bso spelen. Situaties die een groot risico vormen en daardoor gevaarlijk worden, vermijden we. Die afweging maken we zorgvuldig. Afspraken daarover zijn vastgelegd in ons beleid ‘veiligheid- en gezondheid’.

Balans tussen veilig en uitdagend

Even bijkomen op de bso

Het brein heeft voldoende prikkels nodig. Maar ook tijd om die prikkels te verwerken. Na focus is ontspanning nodig om de batterij weer even op te laden. Als je gezond eet, voldoende beweegt en uitrust, gaan het denken en concentreren daarna een stuk beter. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen druk (en beweeglijk) spel en rustig (geconcentreerd) spel. De jongste kinderen doen bijvoorbeeld elke dag een slaapje (of twee). Met oudere peuters lassen we bewust een moment in om rustig te spelen of een boekje te lezen. Bso-kinderen geven we de ruimte om zich even terug te trekken en tot zichzelf te komen. Ook bij activiteiten is er altijd keuze tussen actief en rustig.

Voor kinderen op de bso kan de overgang vanuit school best wel pittig zijn. Ze hebben zich lang moeten concentreren. Daar zijn ze soms moe van. Ieder kind heeft iets anders nodig om weer even op te laden. Sommigen willen even lekker hangen op de bank, alleen of met een groepje vrienden. Anderen willen rustig wat eten en drinken en aan tafel hun belevenissen vertellen. Of juist liever even uitrazen en bewegen. Soms is een knuffel genoeg. Wij geven je kind de ruimte, kijken wat je kind nodig heeft en spelen daarop in. Zo begint de middag relaxt.

Balans tussen druk en rustig

Balans tussen zelf kiezen en stimuleren

Kinderen mogen bij ons altijd kiezen of ze vrij willen spelen of mee willen doen met een activiteit. We stimuleren kinderen om mee te doen. We laten ze graag binnen een veilige omgeving ervaren dat nieuwe dingen ervaren leuk kan zijn. Maar we dwingen ze nooit. Soms hebben we een activiteit op het programma die door omstandigheden niet kan doorgaan, of in andere vorm moet worden aangeboden. We kijken dan samen met de kinderen naar een oplossing. Tijdens de activiteit kunnen kinderen ook komen met nieuwe spelinitiatieven. We bewegen dan mee, zodat ze ervaren dat hun mening ertoe doet.

Op de dagopvang en peuteropvang

Op de dagopvang en de peuteropvang doen we naast vrij spel elke dag een verrijkende binnen- of buitenactiviteit. Hoe jonger de kinderen, hoe laagdrempeliger de activiteiten zijn.

 

Op locaties met voorschoolse educatie gaat dat soms nét iets anders, omdat we daar met een VE-programma werken. Meer over voorschoolse educatie lees je hier. Verder staat in de locatiegids van een VE-locatie uitgebreid beschreven hoe het dagritme op die locatie eruitziet.

 

Kinderen leren spelenderwijs. Zo ontwikkelen ze allerlei vaardigheden. Speelruimte om zelf én samen met anderen op ontdekkingstocht te kunnen gaan, is dus heel belangrijk. Bovendien is spelen de basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Dat lukt het beste als ze zelfstandig hun spel mogen vormgeven. We noemen dat vrij spel.

 

We organiseren ook verrijkende activiteiten: georganiseerde activiteiten die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Soms werken we daarbij met thema’s. Bijvoorbeeld rondom de seizoenen of de feestdagen. Ons online activiteitenplatform DoenKids helpt daarbij. Hierin kunnen onze pedagogisch medewerkers zich laten inspireren door ruim drieduizend voorbeeldactiviteiten voor baby’s, dreumesen, peuters en kinderen in de bassischoolleeftijd. De activiteiten zijn zorgvuldig geselecteerd en dus helemaal Partou-Proof.

Balans tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten

Op de bso

Kinderen op de bso mogen naast vrij spel iedere dag kiezen voor een georganiseerde activiteit. Die activiteit kan binnen óf buiten plaatsvinden. Zowel tijdens de schoolweken als tijdens de vakantieperiodes bundelen wij activiteiten tot leuke programma’s. Verder is er een uitgebreid extern workshopaanbod waar we gebruik van kunnen maken. Vakanties bij Partou voegen echt iets toe aan de vrije tijd van kinderen. We zorgen daarom elke vakantie voor een leuk thema, waarin alle bouwstenen aan bod komen. Met een verrassend verhaal en vól speciale en bovenal leuke activiteiten. Lees hier meer over vakantie vieren op de bso.

Hoe we dat doen?

Ieder moment is goud waard voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze groepen is het ritme herkenbaar en voorspelbaar. Het zit vól speelruimte en waardevolle momenten die niet alleen leuk zijn, maar ook leerzaam. Een goede balans is daarbij heel belangrijk. Er is uiteraard altijd genoeg ruimte om mee te bewegen als de dag tóch even anders loopt. In de locatiegids vind je het globale dagprogramma op jouw locatie. Hieronder lees je meer over de gedachte erachter. 

Programma en activiteiten

Balans tussen zelf kiezen en stimuleren

Kinderen mogen bij ons altijd kiezen of ze vrij willen spelen of mee willen doen met een activiteit. We stimuleren kinderen om mee te doen. We laten ze graag binnen een veilige omgeving ervaren dat nieuwe dingen ervaren leuk kan zijn. Maar we dwingen ze nooit. Soms hebben we een activiteit op het programma die door omstandigheden niet kan doorgaan, of in andere vorm moet worden aangeboden. We kijken dan samen met de kinderen naar een oplossing. Tijdens de activiteit kunnen kinderen ook komen met nieuwe spelinitiatieven. We bewegen dan mee, zodat ze ervaren dat hun mening ertoe doet.

Op de dagopvang en peuteropvang

Op de dagopvang en de peuteropvang doen we naast vrij spel elke dag een verrijkende binnen- of buitenactiviteit. Hoe jonger de kinderen, hoe laagdrempeliger de activiteiten zijn.

 

Op locaties met voorschoolse educatie gaat dat soms nét iets anders, omdat we daar met een VE-programma werken. Meer over voorschoolse educatie lees je hier. Verder staat in de locatiegids van een VE-locatie uitgebreid beschreven hoe het dagritme op die locatie eruitziet.

 

Kinderen leren spelenderwijs. Zo ontwikkelen ze allerlei vaardigheden. Speelruimte om zelf én samen met anderen op ontdekkingstocht te kunnen gaan, is dus heel belangrijk. Bovendien is spelen de basis voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Dat lukt het beste als ze zelfstandig hun spel mogen vormgeven. We noemen dat vrij spel.

 

We organiseren ook verrijkende activiteiten: georganiseerde activiteiten die niet alleen leuk zijn, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Soms werken we daarbij met thema’s. Bijvoorbeeld rondom de seizoenen of de feestdagen. Ons online activiteitenplatform DoenKids helpt daarbij. Hierin kunnen onze pedagogisch medewerkers zich laten inspireren door ruim drieduizend voorbeeldactiviteiten voor baby’s, dreumesen, peuters en kinderen in de bassischoolleeftijd. De activiteiten zijn zorgvuldig geselecteerd en dus helemaal Partou-Proof.

Balans tussen vrij spel en georganiseerde activiteiten

Op de bso

Kinderen op de bso mogen naast vrij spel iedere dag kiezen voor een georganiseerde activiteit. Die activiteit kan binnen óf buiten plaatsvinden. Zowel tijdens de schoolweken als tijdens de vakantieperiodes bundelen wij activiteiten tot leuke programma’s. Verder is er een uitgebreid extern workshopaanbod waar we gebruik van kunnen maken. Vakanties bij Partou voegen echt iets toe aan de vrije tijd van kinderen. We zorgen daarom elke vakantie voor een leuk thema, waarin alle bouwstenen aan bod komen. Met een verrassend verhaal en vól speciale en bovenal leuke activiteiten. Lees hier meer over vakantie vieren op de bso.

Balans in met wie je speelt

Alleen met hun beste vriend spelen, in een kleiner groepje met dezelfde interesses of met de hele groep. Variëren in met wie kinderen spelen, geeft kansen om echte vriendschappen te sluiten. En om relaties aan te gaan met kinderen die niet vanzelfsprekend je vriend zijn. Met elkaar zorgen we voor een fijne groepsdynamiek waarin we veel van elkaar kunnen leren.

Risicovol spelen

Natuurlijk beschermen we de kinderen tegen gevaar. We vinden het ook belangrijk dat kinderen al vanaf jonge leeftijd leren met risico’s om te gaan en dat ze daarin niet altijd afhankelijk zijn van volwassenen. Door ze op een veilige manier in aanraking te brengen met risico’s, leren kinderen uitdagingen aangaan en hun grenzen verleggen. We noemen dat risicovol spelen. Dat levert wel eens een blauwe plek op, maar risicovol spelen heeft ook heel veel voordelen.

Kinderen worden motorisch vaardiger, zelfverzekerder en socialer, leren hun angsten te overwinnen en ontwikkelen doorzettingsvermogen. Door risicovol spel leren we kinderen omgaan met kleinere risico’s. We doen dat altijd op een manier die past bij hun leeftijd. We laten baby’s en dreumesen bijvoorbeeld klimmen en klauteren op een verhoging van zachte blokken. Peuters laten we balanceren op een boomstronk of een smal randje. Of we laten ze zelf hun brood smeren. Op de bso mag je kind (in overleg met jou) buiten het zicht of terrein van de bso spelen. Situaties die een groot risico vormen en daardoor gevaarlijk worden, vermijden we. Die afweging maken we zorgvuldig. Afspraken daarover zijn vastgelegd in ons beleid ‘veiligheid- en gezondheid’.

Balans tussen veilig en uitdagend

Balans tussen vertrouwde locatie en nieuwe plekken

Onze binnenruimte zit vol uitdagingen. Onder andere door onze inrichting en spelmateriaal met verschillende speelplekken. Maar wat je binnen doet, kun je ook buiten doen. Buiten spelen is gezond! Het zet je brein op een andere manier aan het werk. We genieten dus lekker van de buitenlucht en leren respect te hebben voor de natuur. We gaan iedere dag naar buiten, bij verschillende weersomstandigheden. Dat zorgt voor eindeloze speelmogelijkheden. Zien hoe de zon door de bladeren schijnt en schaduwen maakt, is zelfs voor de allerkleinsten een beleving. Ook stampen in de plassen of moddertaartjes maken hoort erbij. En natuurlijk lekker ontladen én opladen. Is het extreem weer? Dan genieten we óók van het weer, maar veilig vanachter het raam.  

Naast de leuke en leerzame activiteiten die we zowel binnen als buiten doen óp de locatie, doen we op de meeste locaties ook weleens activiteiten buiten de deur. Dat kan een blokje om zijn in de wijk of we gaan met de kinderen van de bso naar een museum in de buurt. We hebben daarover goede afspraken met elkaar. Je leest erover in ons beleid ‘activiteiten buiten de locatie’. Locatiespecifieke afspraken vind je in de locatiegids.

Balans tussen binnen en buiten

Onze bouwstenen

Om nieuwe kennis, vaardigheden en ervaringen op te kunnen doen, hebben kinderen ruimte nodig in hun hoofd. Ze moeten lekker in hun vel zitten. Voldoende rust, gezonde voeding, afwisseling tussen focustijd en bewegen of wegdromen helpen daarbij. Wij zorgen dus voor een gezonde balans in de dag. We kijken daarbij naar de groep, maar ook naar individuele kinderen.

Onze bouwstenen zijn belangrijk bij die gezonde balans. In ons dag- en weekprogramma laten we ze daarom spelenderwijs aan bod komen. Niet alleen verrijken we alle momenten van de dag met de bouwstenen, we gebruiken ze ook bij keuzes in inrichting en spelmaterialen. Op onze jaarlijkse activiteitenkalender zijn de bouwstenen vertegenwoordigd en ons online activiteitenprogramma DoenKids is erop ingedeeld. Zo hebben we altijd een gebalanceerd aanbod. Je leest alles over de bouwstenen hier.  

Een gezonde balans

Elk moment van de dag heeft een eigen karakter en biedt kansen voor contact, plezier en ontwikkeling. Dat geldt ook en júist voor de alledaagse dingen. Soms gebeurt er iets moois tussen de vaste onderdelen van ons programma in, bijvoorbeeld bij het aan tafel of naar buiten gaan. Of bij het klaarmaken voor het middagslaapje op het kinderdagverblijf of het samen klaarzetten van een activiteit of opruimen op de bso. Die momenten noemen we overgangsmomenten. Rituelen en spelletjes helpen om overgangsmomenten extra lading te geven. We zingen een herkenbaar liedje of maken er een spelletje van. Dat geeft houvast en vergroot de woordenschat van de kinderen. Het maakt het extra leuk en leerzaam.

Ieder moment is goud waard

Het genieten en leren in het moment is belangrijker dan het eindresultaat. Bij het tafeldekken gaat het niet om dé perfect gedekte tafel, maar ook om samenwerken en grove motoriek. Denk aan het dragen van een stapel borden of balans houden met een dienblad. Elkaars jassen dichtritsen en veters strikken is niet alleen goed voor de fijne motoriek, maar ook voor de sociale vaardigheden. Tegelijk met je leeftijdsgenootjes naar het toilet gaan, helpt bij het zindelijk worden. En het verschonen is een mooi moment voor één op één contact met een baby. Bij interactie met kinderen vertellen we je meer over hoe we elk moment benutten.  

Op ons programma staat een aantal vaste onderdelen, zoals (vrij) spelen en georganiseerde activiteiten, naar buiten gaan, rusten en samen aan tafel eten, drinken of een activiteit doen. Ons programma groeit met kinderen mee, zodat het past bij hun ontwikkeling. Soms heeft dat te maken met hun leeftijd. Baby’s drinken, slapen en worden bijvoorbeeld verschoond op een voor hun voorspelbaar en vertrouwd ritme, net als thuis.

 

Dreumesen en peuters gaan al steeds meer mee in een groepsritme. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer ze meedenken. Op de bso hebben kinderen bijvoorbeeld inspraak over hoe het (activiteiten)programma eruitziet. De belevingswereld, spanningsboog en interessegebieden van de kinderen spelen natuurlijk ook mee. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig dan anderen. We kijken daarom niet alleen naar leeftijd, maar ook naar het individu.  

Een programma dat meegroeit  

Ieder moment is goud waard voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze groepen is het ritme herkenbaar en voorspelbaar. Het zit vól speelruimte en waardevolle momenten die niet alleen leuk zijn, maar ook leerzaam. Een goede balans is daarbij heel belangrijk. Er is uiteraard altijd genoeg ruimte om mee te bewegen als de dag tóch even anders loopt. In de locatiegids vind je het globale dagprogramma op jouw locatie. Hieronder lees je meer over de gedachte erachter. 

Programma en activiteiten

Even bijkomen op de bso

Het brein heeft voldoende prikkels nodig. Maar ook tijd om die prikkels te verwerken. Na focus is ontspanning nodig om de batterij weer even op te laden. Als je gezond eet, voldoende beweegt en uitrust, gaan het denken en concentreren daarna een stuk beter. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen druk (en beweeglijk) spel en rustig (geconcentreerd) spel. De jongste kinderen doen bijvoorbeeld elke dag een slaapje (of twee). Met oudere peuters lassen we bewust een moment in om rustig te spelen of een boekje te lezen. Bso-kinderen geven we de ruimte om zich even terug te trekken en tot zichzelf te komen. Ook bij activiteiten is er altijd keuze tussen actief en rustig.

Voor kinderen op de bso kan de overgang vanuit school best wel pittig zijn. Ze hebben zich lang moeten concentreren. Daar zijn ze soms moe van. Ieder kind heeft iets anders nodig om weer even op te laden. Sommigen willen even lekker hangen op de bank, alleen of met een groepje vrienden. Anderen willen rustig wat eten en drinken en aan tafel hun belevenissen vertellen. Of juist liever even uitrazen en bewegen. Soms is een knuffel genoeg. Wij geven je kind de ruimte, kijken wat je kind nodig heeft en spelen daarop in. Zo begint de middag relaxt.

Balans tussen druk en rustig