Waarom een mentor?

Elk kind op de kinderopvang heeft een eigen mentor. De mentor weet precies waar jij waarde aan hecht en praat regelmatig met je over je kind. Samen zorgen we er zo voor dat je kind zich thuis voelt en zich goed kan ontwikkelen.

De mentor is betrokken bij je kind en bij jou als ouder. Een aantal weken voor de start op de opvang maakt hij of zij een afspraak voor het intakegesprek. Daarin bespreken we bijvoorbeeld wat jij belangrijk vindt, wat je kind fijn vindt en hoe je kind graag getroost wordt. En tijdens de periode van het wennen helpt de mentor je kind zich snel thuis te voelen. De mentor blijft dichtbij en speelt steeds in op de behoeften van jouw kind.

 

In de Partou ouder-app vind je de naam van de mentor van je kind ook terug. Als het kind een andere mentor krijgt, bijvoorbeeld omdat het naar een andere groep gaat, dan laten we je weten wie de nieuwe mentor is.

De mentor

Buitenschoolse opvang

Op de bso kijkt de mentor ook hoe je kind in zijn vel zit en hoe je kind zich beweegt in de groep. We zien je kind vooral in een sociale setting, maar een gedeelte van de dag. De ontwikkeling van je kind volgen we daarom minder intensief. Gelukkig wordt dat op school uitgebreid gevolgd.

Overdracht aan de nieuwe bso

De mentor deelt informatie over je kind ook met de nieuwe bso. Als het kinderdagverblijf en de bso onder één dak zitten, blijft alle informatie over je kind op die locatie. We dragen het dan mondeling over aan onze collega’s. Als je kind naar één van onze andere bso-locaties gaat, dan verhuizen de informatie en de gegevens van je kind mee via de ouder-app. We lichten het mondeling toe als dat wenselijk is. Gaat je kind naar een bso van een andere organisatie, dan krijg je een overdrachtsformulier mee, zodat je het zelf aan de pedagogisch medewerkers van de nieuwe bso kunt geven.

 

Als ons iets opvalt in het gedrag of de ontwikkeling van je kind, gaan we daar natuurlijk altijd met je over in gesprek. We vinden het fijn om één keer per jaar met jou en je kind te bespreken hoe het gaat en of er bijzonderheden zijn. Voor die tijd vullen we (samen met je kind) een korte vragenlijst met observaties in.

 

 

Overdracht aan de basisschool

De mentor kijkt gedurende de dag naar je kind. Zo leert hij of zij je kind goed kennen. We volgen de ontwikkelingsfases van je kind en maken notities van de grote en kleine mijlpalen. Door te observeren, kunnen we samen leren, want de mentor deelt die informatie natuurlijk ook met jou. Bijvoorbeeld bij het ophalen of in het jaarlijkse oudergesprek. Een mentor is er dus niet alleen voor je kind, maar ook voor jou. Heeft je kind ergens moeite mee? Dan overleggen we samen hoe we daarbij kunnen helpen. Met al je vragen over de ontwikkeling van je kind kun je dus bij de mentor terecht.

We kennen de behoeften, talenten en uitdagingen van je kind en weten hoe je kind zich ontwikkelt. Dat is waardevolle kennis voor de basisschool! Op basis van onze overdracht kan de basisschool de ontwikkellijn doortrekken. We sturen het overdrachtsformulier met deze informatie alleen naar de school na overleg met jou en met jouw toestemming. Soms doet de mentor de overdracht aan de basisschool mondeling. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind of als we met de school hebben afgesproken om dit zo te doen. De mentor gebruikt ook dan een overdrachtsformulier, dat vooraf met jou is doorgenomen.

Kinderen volgen in ontwikkeling

Contact met ouders

In onze Partou ouder-app delen we regelmatig updates over je kind. Maar er zijn nog meer manieren om met jou in contact te zijn. Bijvoorbeeld doordat onze medewerkers een gesprekje met je aanknopen tijdens het brengen en halen of via een nieuwsbrief. In je locatiegids lees je meer over hoe jouw locatie dit aanpakt.

 

Op VE-locaties is ouderbetrokkenheid breder uitgewerkt. Daar werken we nóg meer aan een doorgaande ontwikkellijn en hebben we heel nauw contact met je over de ontwikkeling van je kind. In je locatiegids lees je hoe dit op jouw locatie gaat.  

Opgroeien is net een reis vol avonturen. Wij reizen met jou en je kind mee in de opvoeding. We zijn er in al zijn ontwikkelingsfases en vieren de mijlpalen met jullie mee. Van je baby op de dagopvang tot je tiener op de bso. Van de eerste rondleiding tot het afscheid. Dat doen we niet alleen samen met jou, maar ook met leerkrachten en andere betrokkenen. We noemen dit pedagogisch partnerschap. Want een fijn, warm netwerk van mensen die goed met elkaar samenwerken, helpt je kind om zich te ontwikkelen. We doen het samen!

Pedagogisch partnerschap

Een vertrouwensrelatie begint met elkaar leren kennen. Soms heeft dat even tijd nodig. Goed kunnen wennen is dus enorm belangrijk. Daar nemen we echt de tijd voor. Hier lees je alles over wennen op het kinderdagverblijf of de peuteropvang en hier over wennen op de bso.

 

We checken of ieder kind lekker in zijn vel zit. We kijken ook naar ontwikkeling en of iedereen zich nog prettig voelt in de groep. Een belangrijk onderdeel van ons vakmanschap is het kennen en herkennen van de belangrijkste ontwikkelfasen en mijlpalen en het kijken naar de signalen van kinderen. Als er bijzonderheden zijn in gedrag of ontwikkeling, bespreken we het met jou. Meer hierover lees je bij Interactie met kinderen.

Een fijne basis

Soms valt ons iets op of maken we ons zorgen. We volgen dan ons Stappenplan Opvallend Gedrag. We bespreken dit met jou en kijken samen wat er nodig is. Eventueel zoeken we samen naar hulp van buitenaf. Als het van toepassing is, volgen we de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Als er meer nodig is

Hoe we dat doen?

Ieder kind is anders. Gelukkig maar. Ze ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Onze professionals hebben veel kennis over de mijlpalen en ontwikkeling van kinderen. We brengen de kinderen steeds een stapje verder. 

Kinderen in ontwikkeling 

Contact met ouders

In onze Partou ouder-app delen we regelmatig updates over je kind. Maar er zijn nog meer manieren om met jou in contact te zijn. Bijvoorbeeld doordat onze medewerkers een gesprekje met je aanknopen tijdens het brengen en halen of via een nieuwsbrief. In je locatiegids lees je meer over hoe jouw locatie dit aanpakt.

 

Op VE-locaties is ouderbetrokkenheid breder uitgewerkt. Daar werken we nóg meer aan een doorgaande ontwikkellijn en hebben we heel nauw contact met je over de ontwikkeling van je kind. In je locatiegids lees je hoe dit op jouw locatie gaat.  

Opgroeien is net een reis vol avonturen. Wij reizen met jou en je kind mee in de opvoeding. We zijn er in al zijn ontwikkelingsfases en vieren de mijlpalen met jullie mee. Van je baby op de dagopvang tot je tiener op de bso. Van de eerste rondleiding tot het afscheid. Dat doen we niet alleen samen met jou, maar ook met leerkrachten en andere betrokkenen. We noemen dit pedagogisch partnerschap. Want een fijn, warm netwerk van mensen die goed met elkaar samenwerken, helpt je kind om zich te ontwikkelen. We doen het samen!

Pedagogisch partnerschap

Waarom een mentor?

Elk kind op de kinderopvang heeft een eigen mentor. De mentor weet precies waar jij waarde aan hecht en praat regelmatig met je over je kind. Samen zorgen we er zo voor dat je kind zich thuis voelt en zich goed kan ontwikkelen.

De mentor is betrokken bij je kind en bij jou als ouder. Een aantal weken voor de start op de opvang maakt hij of zij een afspraak voor het intakegesprek. Daarin bespreken we bijvoorbeeld wat jij belangrijk vindt, wat je kind fijn vindt en hoe je kind graag getroost wordt. En tijdens de periode van het wennen helpt de mentor je kind zich snel thuis te voelen. De mentor blijft dichtbij en speelt steeds in op de behoeften van jouw kind.

 

In de Partou ouder-app vind je de naam van de mentor van je kind ook terug. Als het kind een andere mentor krijgt, bijvoorbeeld omdat het naar een andere groep gaat, dan laten we je weten wie de nieuwe mentor is.

De mentor

Soms valt ons iets op of maken we ons zorgen. We volgen dan ons Stappenplan Opvallend Gedrag. We bespreken dit met jou en kijken samen wat er nodig is. Eventueel zoeken we samen naar hulp van buitenaf. Als het van toepassing is, volgen we de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Als er meer nodig is

Buitenschoolse opvang

Overdracht aan de basisschool

Op de bso kijkt de mentor ook hoe je kind in zijn vel zit en hoe je kind zich beweegt in de groep. We zien je kind vooral in een sociale setting, maar een gedeelte van de dag. De ontwikkeling van je kind volgen we daarom minder intensief. Gelukkig wordt dat op school uitgebreid gevolgd.

De mentor kijkt gedurende de dag naar je kind. Zo leert hij of zij je kind goed kennen. We volgen de ontwikkelingsfases van je kind en maken notities van de grote en kleine mijlpalen. Door te observeren, kunnen we samen leren, want de mentor deelt die informatie natuurlijk ook met jou. Bijvoorbeeld bij het ophalen of in het jaarlijkse oudergesprek. Een mentor is er dus niet alleen voor je kind, maar ook voor jou. Heeft je kind ergens moeite mee? Dan overleggen we samen hoe we daarbij kunnen helpen. Met al je vragen over de ontwikkeling van je kind kun je dus bij de mentor terecht.

Overdracht aan de nieuwe bso

We kennen de behoeften, talenten en uitdagingen van je kind en weten hoe je kind zich ontwikkelt. Dat is waardevolle kennis voor de basisschool! Op basis van onze overdracht kan de basisschool de ontwikkellijn doortrekken. We sturen het overdrachtsformulier met deze informatie alleen naar de school na overleg met jou en met jouw toestemming. Soms doet de mentor de overdracht aan de basisschool mondeling. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind of als we met de school hebben afgesproken om dit zo te doen. De mentor gebruikt ook dan een overdrachtsformulier, dat vooraf met jou is doorgenomen.

De mentor deelt informatie over je kind ook met de nieuwe bso. Als het kinderdagverblijf en de bso onder één dak zitten, blijft alle informatie over je kind op die locatie. We dragen het dan mondeling over aan onze collega’s. Als je kind naar één van onze andere bso-locaties gaat, dan verhuizen de informatie en de gegevens van je kind mee via de ouder-app. We lichten het mondeling toe als dat wenselijk is. Gaat je kind naar een bso van een andere organisatie, dan krijg je een overdrachtsformulier mee, zodat je het zelf aan de pedagogisch medewerkers van de nieuwe bso kunt geven.

 

Als ons iets opvalt in het gedrag of de ontwikkeling van je kind, gaan we daar natuurlijk altijd met je over in gesprek. We vinden het fijn om één keer per jaar met jou en je kind te bespreken hoe het gaat en of er bijzonderheden zijn. Voor die tijd vullen we (samen met je kind) een korte vragenlijst met observaties in.

 

 

Kinderen volgen in ontwikkeling

Een vertrouwensrelatie begint met elkaar leren kennen. Soms heeft dat even tijd nodig. Goed kunnen wennen is dus enorm belangrijk. Daar nemen we echt de tijd voor. Hier lees je alles over wennen op het kinderdagverblijf of de peuteropvang en hier over wennen op de bso.

 

We checken of ieder kind lekker in zijn vel zit. We kijken ook naar ontwikkeling en of iedereen zich nog prettig voelt in de groep. Een belangrijk onderdeel van ons vakmanschap is het kennen en herkennen van de belangrijkste ontwikkelfasen en mijlpalen en het kijken naar de signalen van kinderen. Als er bijzonderheden zijn in gedrag of ontwikkeling, bespreken we het met jou. Meer hierover lees je bij Interactie met kinderen.

Een fijne basis

Ieder kind is anders. Gelukkig maar. Ze ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Onze professionals hebben veel kennis over de mijlpalen en ontwikkeling van kinderen. We brengen de kinderen steeds een stapje verder. 

Kinderen in ontwikkeling