• Beweeghoek

 • Klim- en Klauterhoek

 • Babyhoek (kdv)+

Sport & Bewegen

 • Kookatelier (bso)

 • Buitenkeuken

 • Buitenruimte

Groen & Gezond

 • Ontdekhoek

 • Wereldhoek

 • Bouwhoek

 • Mediahoek (bso)

 • Techniekhoek (bso)

Wijs & Ontdekken

Voorbeelden van speelplekken per bouwsteen

 • Spelletjeshoek

 • Chillhoek (bso)

 • Leeshoek

 • Wereldhoek

Samen & Spel

 • Huishoek

 • Winkelhoek

 • Verkleedhoek

 • Snoezelhoek (kdv)

 • Chillhoek (bso)

 • Muziekhoek

 • Theaterhoek

Podium & Expressie

 • Bouwhoek

 • Creahoek

 • Atelier met
  expositieruimte (bso)

Fantasie & Maken

Sensomotorische- of thematafel

'Open-einde-materiaal' past vaak goed bij de verschillende VE-thema’s. Vaak is er op de VE-locaties een thematafel, ook wel sensomotorische tafel genoemd. Deze tafel kom je trouwens ook op onze reguliere locaties tegen. Open einde materiaal of loose parts passen hier goed bij. Denk aan plantjes, water, zand, schelpen, veren, steentjes of herfstmaterialen.

Thema’s

In de kring

Op locaties met voorschoolse educatie (VE) gaat het iets anders dan op reguliere locaties. De inrichting op VE-locaties sluit aan op de gedachte, dat de omgeving voor kinderen zo taalrijk mogelijk moet zijn. Daarom zijn daar vaak de speelplekken en de bakken met spelmateriaal gelabeld. Ook hangen er woordkaarten en is er vaak een thematafel. De speelplekken sluiten hier soms meer aan op de thema’s uit de VE-programma’s dan op de bouwstenen. Soms kan de gemeente bepaalde voorwaarden stellen aan de inrichting van een groep.

Spelmaterialen op VE-groepen sluiten aan op de VE-programma’s en het VE-thema van dat moment. Als er gewerkt wordt met thema’s is het voor kinderen het leukste als ze met bijpassend materiaal kunnen spelen. Dat doen we door bijvoorbeeld een themahoek in te richten of themamaterialen aan de bestaande hoeken toe te voegen.

Op een peuteropvang of VE-groep gebruiken we de vrije ruimte vaak voor de kring. Dagritmekaarten horen soms bij het VE-programma. Die hangen op tafelhoogte, zichtbaar voor de kinderen. Het is dus een echte speelleeromgeving.

Op de voorschool

Looproutes zijn vrij

Er is altijd genoeg bewegingsruimte tussen alle verschillende plekken: de looproutes. Speelplekken waarbij kinderen veel op de grond spelen, zoals een bouwhoek of een rustige hoek, plaatsen we niet vlak langs een looproute. Een tafel kan wel in een looproute staan: dat is een zichtbaar meubel waar je gemakkelijk omheen loopt. Natuurlijk houden we vluchtroutes en nooduitgangen altijd vrij.

Op de bso

Bij bso’s met meerdere ruimtes zorgen we altijd voor één huiselijke ruimte. Dit is een plek die veilig voelt voor de jongere kinderen en waar meestal een medewerker aanwezig is. Deze ruimte richten we het liefst in met speelplekken voor de jongsten. Dan wordt dit voor hen een fijne plek om te spelen en om even tot rust te komen na een drukke schooldag. Er is ook een aparte ruimte voor de oudere kinderen. De kinderen mogen meedenken hoe we deze ruimte indelen en inrichten. Als het past, is er een atelier, theater of muziekruimte.

Babyhoek

Zijn er baby’s op de groep? Dan creëren we een babyhoek, een plek voor baby’s die prikkel- en geluidsarm is. Dat doen we zowel binnen als buiten, zo ver mogelijk uit de buurt van een looproute of deur. We letten ook op verlichting of felle zon.

Vrije speelruimte

Naast vaste speelplekken is er op de groep ook altijd vrije ruimte. Daar ontstaan tijdelijke speelplekken op initiatief van de kinderen. We leggen bijvoorbeeld een kleedje en wat spelmateriaal neer om dit te stimuleren. Kussens of stippen op de vloer zijn heel geschikt om een kring mee te maken. Op de bso geven kinderen vaak zelf vorm aan de vrije ruimte.

Buiten de groep

Is er op de groep geen ruimte voor alle speelplekken? Dan kunnen één of meerdere plekken ook ergens anders in het pand zijn, zoals in de hal, in een atelier of op ons buitenterrein. Verschillende groepen kunnen er dan gebruik van maken.

De indeling van onze groepen en het gebruik van spelmateriaal helpen ons om een verrijkende en gevarieerde speelomgeving te creëren. Onze ruimtes zijn daarom verdeeld in verschillende speelplekken, waar ook spelmateriaal bij hoort.

Variatie in spel

Elke groep heeft minimaal vier speelplekken waar kinderen direct bij kunnen. Daardoor is er een grote variatie aan spelmogelijkheden. Welke keuzes we maken, hangt samen met de mogelijkheden van de ruimte en de leeftijdsopbouw van de groep.

Even op jezelf

Als het kan, begrenzen we de speelplekken met een kleed op de grond, een lage kast of scheidingswand. Dat geeft kinderen duidelijkheid en een gevoel van geborgenheid en privacy. We zorgen er zo ook voor dat actief en rustig spel niet te veel door elkaar loopt. Bij oudere bso-kinderen mag een speelplek best wat meer besloten zijn. Juist zij vinden een beetje privacy extra fijn.

Logische speelplekken

Speelplekken bevinden zich op een logische plek in de ruimte: de tafel staat vlak bij de kast en een knutselplek bevindt zich dicht bij een kraan.

Zelf kiezen waar je speelt

Speelplekken - we noemen ze ook weleens hoeken - nodigen kinderen uit om zelf te kiezen waar ze gaan spelen, wat ze gaan doen en met wie. Hierdoor spelen ze actiever, is er meer variatie in hun spel en spelen ze meer samen.

Verschillende speelplekken

Samen aan tafel

Samen eten, drinken of knutselen. Het is gezellig en goed voor het groepsgevoel. Dat maakt de tafel op de groep tot een centrale en belangrijke plek.  

Onze ruimtes zijn verzorgd en stralen rust uit. Ze nodigen uit om samen te spelen en ontdekken. We willen dat het een beetje voelt als thuis. De tafel in de huishoek is dus gezellig gedekt. En de chillhoek met kussens op de bso ziet er zó lekker uit, dat je er meteen in wilt neerploffen.

Een vaste plek

Ieder kind heeft een eigen plekje voor zijn of haar spullen. Dat kan een mand, la of bak zijn met de eigen naam of foto erop. Voor bso-kinderen is ook een vaste plek voor hun jas en tas, zoals een eigen kapstokhaakje.

Voor ieder wat wils

We hebben oog voor verschillen tussen kinderen. Er is speelgoed in verschillende moeilijkheidsgraden, zoals puzzels die verschillen in grootte en vorm. Kinderen kiezen zelf waarmee ze spelen.

Iedereen is welkom

Foto’s van belevenissen op de groep, foto's die jullie hebben meegenomen van thuis of een tentoonstelling met creaties van de kinderen versterken dat vertrouwde gevoel. Ons spelmateriaal straalt uit dat iedereen welkom is. Wat je achtergrond ook is. We hebben bijvoorbeeld verkleedkleren uit verschillende culturen, boekjes over diverse (gezins)situaties en poppen met allerlei huidskleuren. Zo is er voor iedereen wel iets herkenbaars.

Een vertrouwd gevoel

Veilig en duurzaam

Echt materiaal

Gesloten en open einde

Niet te veel en niet te weinig

Sommige materialen delen we met de andere groepen. Zoals muziekinstrumenten, een poppenkast, een grote treinbaan of een zand- en watertafel. Doordat kinderen deze materialen niet elke dag zien, blijven ze extra speciaal.

Materialen worden bij ons intensief gebruikt. Daarom is het belangrijk, dat het lang meegaat én veilig is. Waar mogelijk kiezen we voor materialen met een natuurlijke en duurzame uitstraling, zoals hout met een FSC-keurmerk of duurzaam (bio-) plastic. We letten er bij het aanschaffen van speelgoed op, dat het altijd een CE-keurmerk heeft en dat het geschikt is voor de leeftijd van de kinderen op de groep. Daar kiezen we onze leveranciers op uit. Elektrisch speelgoed (op batterijen) is minder goed voor het milieu. Daarom gebruiken we dit zo min mogelijk. We letten er voor de veiligheid op, dat er - in ieder geval voor het kinderdagverblijf - geen knoopcelbatterijen of kleine, losse magneten in speelgoed zitten. Deze kunnen kinderen inslikken en dat is gevaarlijk. We volgen de richtlijnen en adviezen op de website van stichting consument en veiligheid www.veiligheid.nl.

Een speelgoedauto, Playmobil of een pop: het is allemaal materiaal met een duidelijke functie en het is allemaal gemaakt als speelgoed. Maar kinderen vinden het ook heel leuk om zelf een functie te geven aan materiaal. We vinden het belangrijk dat spelmateriaal kinderen uitdaagt om zelf te fantaseren en te ontdekken. Een boomstam kan een krokodil, trein of duikplank zijn. Een lege doos wordt een hut, een tak wordt een toverstaf. Zogenoemde 'open-einde-materialen' of loose parts hebben geen vaste spelregels. Kinderen zijn er dol op!

Kinderen vinden het geweldig om te spelen met ‘grote-mensen-spullen’. Dit vormt een mooie aanvulling op ander spelmateriaal. Je kan dan denken aan echt keukengerei in het keukentje of een echte telefoon of toetsenbord. Op de bso halen we weleens oude apparaten uit elkaar. Een prachtige manier om motoriek en ruimtelijk inzicht te oefenen. Dat doen we natuurlijk wel voorzichtig.

Bij kinderen kan te veel spelmateriaal ervoor zorgen dat ze niet kunnen kiezen. Te weinig is ook niet goed. Ze moeten wel íets te kiezen hebben. We zorgen dus voor een goede balans. We ruilen bijvoorbeeld de puzzels weleens met de andere groepen. Door niet alles tegelijk uit te stallen en regelmatig te variëren en rouleren, houden we het spelmateriaal interessant voor de kinderen.

Samen spelen, samen delen

In goede staat

Speelgoed is schoon, in goede staat en compleet. Natuurlijk leren we kinderen hoe je met speelgoed omgaat, zodat het niet snel kapot gaat.

We veranderen onze inrichting niet te vaak. Zeker jonge kinderen vinden het fijn als duidelijk is waar ze alles kunnen vinden. We hebben daarom een vaste plek voor de materialen.

Herkenbaar

Als het speelgoed in bakken zit, dan zijn die transparant of voorzien van duidelijke foto’s of pictogrammen. De open kasten zijn overzichtelijk ingericht, niet te vol en niet te leeg. Ze nodigen uit om te gaan ontdekken en spelen. En ook om alles netjes weer op te ruimen. We leren kinderen al jong dat ze eerst iets opruimen voor ze aan het volgende beginnen.

Zelf pakken

Veel materialen zijn dus door kinderen zelf te pakken en makkelijk te vinden. Hiermee geven we kinderen de ruimte om initiatieven te nemen en hun interesses te verkennen. Voor jonge kinderen geldt: ‘Wat je niet ziet, bestaat niet.’ Met materialen die niet zichtbaar zijn, wordt minder vaak gespeeld.

Op een handige plek

Materiaal dat we elke dag gebruiken, staat op kindhoogte in een open kast. Dat nodigt uit om te spelen. Het spelmateriaal is overzichtelijk, aantrekkelijk en geordend opgeruimd. Soms is niet alles geschikt voor alle leeftijden, bijvoorbeeld op een verticale groep. Dan gebruiken we een kast met een deur die alleen door kinderen vanaf 2,5 jaar geopend kan worden.

Alles op een logische plek

Hoe we dat doen?

Kinderen vinden het fijn om te weten waar in de ruimte en met welk spelmateriaal ze kunnen spelen. Ze houden van een omgeving die ze uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan. Op onze locaties zorgen we daarom voor duidelijke én uitdagende speelplekken. 

Inrichting en spelmateriaal

Veilig en duurzaam

In goede staat

Speelgoed is schoon, in goede staat en compleet. Natuurlijk leren we kinderen hoe je met speelgoed omgaat, zodat het niet snel kapot gaat.

Echt materiaal

Gesloten en open einde

Niet te veel en niet te weinig

Sommige materialen delen we met de andere groepen. Zoals muziekinstrumenten, een poppenkast, een grote treinbaan of een zand- en watertafel. Doordat kinderen deze materialen niet elke dag zien, blijven ze extra speciaal.

Materialen worden bij ons intensief gebruikt. Daarom is het belangrijk, dat het lang meegaat én veilig is. Waar mogelijk kiezen we voor materialen met een natuurlijke en duurzame uitstraling, zoals hout met een FSC-keurmerk of duurzaam (bio-) plastic. We letten er bij het aanschaffen van speelgoed op, dat het altijd een CE-keurmerk heeft en dat het geschikt is voor de leeftijd van de kinderen op de groep. Daar kiezen we onze leveranciers op uit. Elektrisch speelgoed (op batterijen) is minder goed voor het milieu. Daarom gebruiken we dit zo min mogelijk. We letten er voor de veiligheid op, dat er - in ieder geval voor het kinderdagverblijf - geen knoopcelbatterijen of kleine, losse magneten in speelgoed zitten. Deze kunnen kinderen inslikken en dat is gevaarlijk. We volgen de richtlijnen en adviezen op de website van stichting consument en veiligheid www.veiligheid.nl.

Een speelgoedauto, Playmobil of een pop: het is allemaal materiaal met een duidelijke functie en het is allemaal gemaakt als speelgoed. Maar kinderen vinden het ook heel leuk om zelf een functie te geven aan materiaal. We vinden het belangrijk dat spelmateriaal kinderen uitdaagt om zelf te fantaseren en te ontdekken. Een boomstam kan een krokodil, trein of duikplank zijn. Een lege doos wordt een hut, een tak wordt een toverstaf. Zogenoemde 'open-einde-materialen' of loose parts hebben geen vaste spelregels. Kinderen zijn er dol op!

Kinderen vinden het geweldig om te spelen met ‘grote-mensen-spullen’. Dit vormt een mooie aanvulling op ander spelmateriaal. Je kan dan denken aan echt keukengerei in het keukentje of een echte telefoon of toetsenbord. Op de bso halen we weleens oude apparaten uit elkaar. Een prachtige manier om motoriek en ruimtelijk inzicht te oefenen. Dat doen we natuurlijk wel voorzichtig.

Bij kinderen kan te veel spelmateriaal ervoor zorgen dat ze niet kunnen kiezen. Te weinig is ook niet goed. Ze moeten wel íets te kiezen hebben. We zorgen dus voor een goede balans. We ruilen bijvoorbeeld de puzzels weleens met de andere groepen. Door niet alles tegelijk uit te stallen en regelmatig te variëren en rouleren, houden we het spelmateriaal interessant voor de kinderen.

Samen spelen, samen delen

Sensomotorische- of thematafel

'Open-einde-materiaal' past vaak goed bij de verschillende VE-thema’s. Vaak is er op de VE-locaties een thematafel, ook wel sensomotorische tafel genoemd. Deze tafel kom je trouwens ook op onze reguliere locaties tegen. Open einde materiaal of loose parts passen hier goed bij. Denk aan plantjes, water, zand, schelpen, veren, steentjes of herfstmaterialen.

Thema’s

In de kring

Op locaties met voorschoolse educatie (VE) gaat het iets anders dan op reguliere locaties. De inrichting op VE-locaties sluit aan op de gedachte, dat de omgeving voor kinderen zo taalrijk mogelijk moet zijn. Daarom zijn daar vaak de speelplekken en de bakken met spelmateriaal gelabeld. Ook hangen er woordkaarten en is er vaak een thematafel. De speelplekken sluiten hier soms meer aan op de thema’s uit de VE-programma’s dan op de bouwstenen. Soms kan de gemeente bepaalde voorwaarden stellen aan de inrichting van een groep.

Spelmaterialen op VE-groepen sluiten aan op de VE-programma’s en het VE-thema van dat moment. Als er gewerkt wordt met thema’s is het voor kinderen het leukste als ze met bijpassend materiaal kunnen spelen. Dat doen we door bijvoorbeeld een themahoek in te richten of themamaterialen aan de bestaande hoeken toe te voegen.

Op een peuteropvang of VE-groep gebruiken we de vrije ruimte vaak voor de kring. Dagritmekaarten horen soms bij het VE-programma. Die hangen op tafelhoogte, zichtbaar voor de kinderen. Het is dus een echte speelleeromgeving.

Op de voorschool

We veranderen onze inrichting niet te vaak. Zeker jonge kinderen vinden het fijn als duidelijk is waar ze alles kunnen vinden. We hebben daarom een vaste plek voor de materialen.

Herkenbaar

Als het speelgoed in bakken zit, dan zijn die transparant of voorzien van duidelijke foto’s of pictogrammen. De open kasten zijn overzichtelijk ingericht, niet te vol en niet te leeg. Ze nodigen uit om te gaan ontdekken en spelen. En ook om alles netjes weer op te ruimen. We leren kinderen al jong dat ze eerst iets opruimen voor ze aan het volgende beginnen.

Zelf pakken

Veel materialen zijn dus door kinderen zelf te pakken en makkelijk te vinden. Hiermee geven we kinderen de ruimte om initiatieven te nemen en hun interesses te verkennen. Voor jonge kinderen geldt: ‘Wat je niet ziet, bestaat niet.’ Met materialen die niet zichtbaar zijn, wordt minder vaak gespeeld.

Op een handige plek

Materiaal dat we elke dag gebruiken, staat op kindhoogte in een open kast. Dat nodigt uit om te spelen. Het spelmateriaal is overzichtelijk, aantrekkelijk en geordend opgeruimd. Soms is niet alles geschikt voor alle leeftijden, bijvoorbeeld op een verticale groep. Dan gebruiken we een kast met een deur die alleen door kinderen vanaf 2,5 jaar geopend kan worden.

Alles op een logische plek

Looproutes zijn vrij

Er is altijd genoeg bewegingsruimte tussen alle verschillende plekken: de looproutes. Speelplekken waarbij kinderen veel op de grond spelen, zoals een bouwhoek of een rustige hoek, plaatsen we niet vlak langs een looproute. Een tafel kan wel in een looproute staan: dat is een zichtbaar meubel waar je gemakkelijk omheen loopt. Natuurlijk houden we vluchtroutes en nooduitgangen altijd vrij.

Op de bso

Bij bso’s met meerdere ruimtes zorgen we altijd voor één huiselijke ruimte. Dit is een plek die veilig voelt voor de jongere kinderen en waar meestal een medewerker aanwezig is. Deze ruimte richten we het liefst in met speelplekken voor de jongsten. Dan wordt dit voor hen een fijne plek om te spelen en om even tot rust te komen na een drukke schooldag. Er is ook een aparte ruimte voor de oudere kinderen. De kinderen mogen meedenken hoe we deze ruimte indelen en inrichten. Als het past, is er een atelier, theater of muziekruimte.

Babyhoek

Zijn er baby’s op de groep? Dan creëren we een babyhoek, een plek voor baby’s die prikkel- en geluidsarm is. Dat doen we zowel binnen als buiten, zo ver mogelijk uit de buurt van een looproute of deur. We letten ook op verlichting of felle zon.

Vrije speelruimte

Naast vaste speelplekken is er op de groep ook altijd vrije ruimte. Daar ontstaan tijdelijke speelplekken op initiatief van de kinderen. We leggen bijvoorbeeld een kleedje en wat spelmateriaal neer om dit te stimuleren. Kussens of stippen op de vloer zijn heel geschikt om een kring mee te maken. Op de bso geven kinderen vaak zelf vorm aan de vrije ruimte.

Buiten de groep

Is er op de groep geen ruimte voor alle speelplekken? Dan kunnen één of meerdere plekken ook ergens anders in het pand zijn, zoals in de hal, in een atelier of op ons buitenterrein. Verschillende groepen kunnen er dan gebruik van maken.

De indeling van onze groepen en het gebruik van spelmateriaal helpen ons om een verrijkende en gevarieerde speelomgeving te creëren. Onze ruimtes zijn daarom verdeeld in verschillende speelplekken, waar ook spelmateriaal bij hoort.

Variatie in spel

Elke groep heeft minimaal vier speelplekken waar kinderen direct bij kunnen. Daardoor is er een grote variatie aan spelmogelijkheden. Welke keuzes we maken, hangt samen met de mogelijkheden van de ruimte en de leeftijdsopbouw van de groep.

Even op jezelf

Als het kan, begrenzen we de speelplekken met een kleed op de grond, een lage kast of scheidingswand. Dat geeft kinderen duidelijkheid en een gevoel van geborgenheid en privacy. We zorgen er zo ook voor dat actief en rustig spel niet te veel door elkaar loopt. Bij oudere bso-kinderen mag een speelplek best wat meer besloten zijn. Juist zij vinden een beetje privacy extra fijn.

Logische speelplekken

Speelplekken bevinden zich op een logische plek in de ruimte: de tafel staat vlak bij de kast en een knutselplek bevindt zich dicht bij een kraan.

Zelf kiezen waar je speelt

Speelplekken - we noemen ze ook weleens hoeken - nodigen kinderen uit om zelf te kiezen waar ze gaan spelen, wat ze gaan doen en met wie. Hierdoor spelen ze actiever, is er meer variatie in hun spel en spelen ze meer samen.

Verschillende speelplekken

Samen aan tafel

Samen eten, drinken of knutselen. Het is gezellig en goed voor het groepsgevoel. Dat maakt de tafel op de groep tot een centrale en belangrijke plek.  

Onze ruimtes zijn verzorgd en stralen rust uit. Ze nodigen uit om samen te spelen en ontdekken. We willen dat het een beetje voelt als thuis. De tafel in de huishoek is dus gezellig gedekt. En de chillhoek met kussens op de bso ziet er zó lekker uit, dat je er meteen in wilt neerploffen.

Een vaste plek

Ieder kind heeft een eigen plekje voor zijn of haar spullen. Dat kan een mand, la of bak zijn met de eigen naam of foto erop. Voor bso-kinderen is ook een vaste plek voor hun jas en tas, zoals een eigen kapstokhaakje.

Voor ieder wat wils

We hebben oog voor verschillen tussen kinderen. Er is speelgoed in verschillende moeilijkheidsgraden, zoals puzzels die verschillen in grootte en vorm. Kinderen kiezen zelf waarmee ze spelen.

Iedereen is welkom

Foto’s van belevenissen op de groep, foto's die jullie hebben meegenomen van thuis of een tentoonstelling met creaties van de kinderen versterken dat vertrouwde gevoel. Ons spelmateriaal straalt uit dat iedereen welkom is. Wat je achtergrond ook is. We hebben bijvoorbeeld verkleedkleren uit verschillende culturen, boekjes over diverse (gezins)situaties en poppen met allerlei huidskleuren. Zo is er voor iedereen wel iets herkenbaars.

Een vertrouwd gevoel

Kinderen vinden het fijn om te weten waar in de ruimte en met welk spelmateriaal ze kunnen spelen. Ze houden van een omgeving die ze uitnodigt om op ontdekkingstocht te gaan. Op onze locaties zorgen we daarom voor duidelijke én uitdagende speelplekken. 

Inrichting en spelmateriaal