We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat jij belangrijk vindt voor je kind. Samen hebben we het beste met je kind voor. We volgen daarbij onze Partou Pedagogiek en de afspraken uit de locatiegids. Misschien gaat dit anders dan jullie thuis gewend zijn. We leggen je graag uit waarom we dingen doen zoals we ze doen. We zijn open en transparant en vinden wederzijds respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid heel belangrijk. We leren je dus graag kennen, zonder (voor)oordelen. We hebben respect voor verschillen, want iedereen is uniek. We erkennen en waarderen ze. Samen met jou gaan we ook graag op zoek naar overeenkomsten. We hebben respect voor jouw relatie met je kind. Onze inzichten bespreken we op een respectvolle manier met jou. We doen het samen.

Zo doen we dat

De kinderopvang is een aanvulling op wat er thuis gebeurt. Net als de basisschool of de sportclub. Onze pedagogisch medewerkers bouwen vanuit hun professionele en deskundige rol met liefde een warme vertrouwensrelatie op met jou én je kind. Zo zorgen we voor een soepele overgang van thuis naar de opvang en andersom. Die relatie gaat verder dan alleen informatie uitwisselen. Zodat je écht betrokken bent bij hoe je kind zich op de opvang voelt. We zorgen voor een sfeer waarin we kunnen praten over de ontwikkeling van je kind, over hoe hij in zijn vel zit en wat er nodig is om hem goed te begeleiden. Zo krijgt je kind meer motivatie, ontwikkelt hij zich sneller en leert hij makkelijker.

Aanvulling op thuis

Wij reizen met jou en je kind mee in de opvoeding. We zijn er in alle ontwikkelingsfases en vieren mijlpalen met jullie mee: van je baby op de dagopvang tot je tiener op de bso. En van de eerste rondleiding tot het afscheid. Dat doen we niet alleen samen met jou, maar ook met leerkrachten en andere betrokkenen. We noemen dit pedagogisch partnerschap. Een fijn, warm netwerk van mensen die goed met elkaar samenwerken, helpt je kind om zich te ontwikkelen.  

Samen grote

en kleine mijlpalen vieren

We sluiten zoveel mogelijk aan bij wat jij belangrijk vindt voor je kind. Samen hebben we het beste met je kind voor. We volgen daarbij onze Partou Pedagogiek en de afspraken uit de locatiegids. Misschien gaat dit anders dan jullie thuis gewend zijn. We leggen je graag uit waarom we dingen doen zoals we ze doen. We zijn open en transparant en vinden wederzijds respect, eerlijkheid en gelijkwaardigheid heel belangrijk. We leren je dus graag kennen, zonder (voor)oordelen. We hebben respect voor verschillen, want iedereen is uniek. We erkennen en waarderen ze. Samen met jou gaan we ook graag op zoek naar overeenkomsten. We hebben respect voor jouw relatie met je kind. Onze inzichten bespreken we op een respectvolle manier met jou. We doen het samen.

Zo doen we dat

De kinderopvang is een aanvulling op wat er thuis gebeurt. Net als de basisschool of de sportclub. Onze pedagogisch medewerkers bouwen vanuit hun professionele en deskundige rol met liefde een warme vertrouwensrelatie op met jou én je kind. Zo zorgen we voor een soepele overgang van thuis naar de opvang en andersom. Die relatie gaat verder dan alleen informatie uitwisselen. Zodat je écht betrokken bent bij hoe je kind zich op de opvang voelt. We zorgen voor een sfeer waarin we kunnen praten over de ontwikkeling van je kind, over hoe hij in zijn vel zit en wat er nodig is om hem goed te begeleiden. Zo krijgt je kind meer motivatie, ontwikkelt hij zich sneller en leert hij makkelijker.

Aanvulling op thuis

Wij reizen met jou en je kind mee in de opvoeding. We zijn er in alle ontwikkelingsfases en vieren mijlpalen met jullie mee: van je baby op de dagopvang tot je tiener op de bso. En van de eerste rondleiding tot het afscheid. Dat doen we niet alleen samen met jou, maar ook met leerkrachten en andere betrokkenen. We noemen dit pedagogisch partnerschap. Een fijn, warm netwerk van mensen die goed met elkaar samenwerken, helpt je kind om zich te ontwikkelen.  

Samen grote

en kleine mijlpalen vieren